Presentació

El Màster en Marketing Polític és un Màster de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) destinat a formar a futurs professionals de la consultoria i la comunicació política. L’MMP és impartit per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) centre adscrit a la UAB amb l’objectiu de fomentar la investigació de les ciències socials i amb especial atenció a la formació de joves investigadors i politòlegs.

L’objectiu del MMP és oferir una formació específica en marketing i comunicació política a llicenciats en ciències polítiques, sociologia, ciències de la comunicació i ciències socials. La missió del programa és aconseguir que els professionals formats en aquesta disciplina estiguin plenament preparats per cobrir les necessitats que exigeix la pràctica de la política, tant a nivell personal com en formació política, que veu en l’externalització de l’Assessoria i la Comunicació Política, fins ara gestionades des dels centres polítics, el camí per la professionalització de la funció política.

Al Màster conflueixen acadèmics de diverses Universitats i països; consultors de destacat renom, i professionals en exercici, tant de tots els partits polítics – que amb les seves diverses orientacions ideològiques enriqueixen el versàtil camp de la política pràctica i l’anàlisi polítics- com dels professionals institucionals que posen tots els seus coneixements a disposició dels qui desitgen formar-se per liderar o assessorar líders.

Gabriel Colome

Director del MMP

Perfil

Director del Màster en Màrqueting Polític de la UAB. Llicenciat en Ciències de la informació (UAB, 1981). Doctor en Ciència Política (UAB, 1988). Professor de Ciència Política a la UAB. Convidat pel Departament d’Estat per a seguir la campanya presidencial nord-americana de 1988. Assistència al Seminari de la revista ‘Campaigns & Elections’ a Washington DC., (1996) i (2002). Assistència al seminari d’anàlisis post electoral Presidencials organitzat per l’Associació Internacional de Consultors Polítics en Washington DC.(2000). International Visiting Programa del Departament d’Estat per a seguir les campanyes primàries americanes de 2000 i 2008. Director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya (2007-2011).