Joan Botella
Degà de CCPP de la UAB

Biography

Doctor en Dret Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en l’actualitat degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Ha sigut membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i assessor d’OPINA, S.A. És membre del Consell de Govern de l’ICPS. Àmbits d’especialització: comportaments electorals, govern local, política comparada, polítiques universitàries. Autor o coautor d’onze llibres de l’especialitat, de més de vint contribucions en obres col·lectives i d’una trentena d’articles en revistes professionals.