Oriol Bartomeus
Especialista en el análisis electoral.
twitter twitter

Biografia

[ca:]Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Analista de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (1995-2001). Especialista en l’anàlisi electoral a través d’enquestes i estudis de geografia electoral. Director del Gabinet de la Presidència del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (2004-2012). Ha publicat conjuntament amb Isidre Molas “Estructura de la competencia política a Catalunya” (1998), "Els espais de frontera entre els electorats" (1999) i “Estructura de la competencia política en España. 1986-2000” (2001). I també, conjuntament amb Joan Marcet, “Las elecciones municipales de 2007 en Cataluña” (2008). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es especialista en el análisis electoral a través de encuestas y de estudios de geografía electoral. Fue analista del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) entre 1995 y 2001 y técnico superior de la Oficina de Evaluación de Servicios y Calidad de la Diputación de Barcelona. Actualmente, es Director del Gabinete de la Presidencia del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Ha publicado, conjuntamente con Isidre Molas, Estructura de la competència política a Catalunya (1998), Els espais de frontera entre els electorats (1999) y Estructura la competència política a Espanya. 1986-2000 (2001). I también, conjuntamente con Joan Marcet, Les eleccions municipals de 2007 a ​​Catalunya (2008).