Jorge Gerez
Consultor especializado en Branding
twitter twitter

Biografia

(Català) Llicenciat en Publicitat. Màster en Màrqueting Polític (UAB) amb menció d’honor i Postgrau en Comunicació Estratègica de Marca (UAB). Consultor especialitzat en Branding Polític i Institucional. Director Executiu de Quintella Gerez Branding Ltd. Soci Fundador i Director de Publicidad e Imagen Institucional de la Asociación Argentina de Marketing Político (AAMP). Membre de l’American Association of Political Consultants (AAPC) i de l’International Association of Political Consultants (IAPC). Electo Rising Star 2011, per Campaigns & Elections, USA. Guanyador de dos Pollie Awards per l’AAPC, i d’un Reed Award por Campaigns & Elections. Autor del llibre “Estrategias de comunicación política comparadas”, Ed. EAE. 2012 [es:]Licenciado en Publicidad. Master en Marketing Político (UAB) con mención de honor. Postgrado en Comunicación Estratégica de Marca (UAB). Consultor especializado en Branding Político e Institucional. Director Ejecutivo de Quintella Gerez Branding Ltd. Socio Fundador y Director de Publicidad e Imagen Institucional de la Asociación Argentina de Marketing Político (AAMP). Miembro de la American Association of Political Consultants (AAPC) y del International Association of Political Consultants (IAPC). Electo Rising Star 2011, por Campaigns & Elections, USA. Ganador de dos Pollie Awards por el AAPC y de un Reed Award por Campaigns & Elections. Autor del libro Estrategias de comunicación política comparada (EAE. 2012).