Presentació

El Màster en Marketing Polític és un Màster de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) destinat a formar a futurs professionals de la consultoria i la comunicació política. L’MMP és impartit per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) centre adscrit a la UAB amb l’objectiu de fomentar la investigació de les ciències socials i amb especial atenció a la formació de joves investigadors i politòlegs.

L’objectiu del MMP és oferir una formació específica en marketing i comunicació política a llicenciats en ciències polítiques, sociologia, ciències de la comunicació i ciències socials. La missió del programa és aconseguir que els professionals formats en aquesta disciplina estiguin plenament preparats per cobrir les necessitats que exigeix la pràctica de la política, tant a nivell personal com en formació política, que veu en l’externalització de l’Assessoria i la Comunicació Política, fins ara gestionades des dels centres polítics, el camí per la professionalització de la funció política.

Al Màster conflueixen acadèmics de diverses Universitats i països; consultors de destacat renom, i professionals en exercici, tant de tots els partits polítics – que amb les seves diverses orientacions ideològiques enriqueixen el versàtil camp de la política pràctica i l’anàlisi polítics- com dels professionals institucionals que posen tots els seus coneixements a disposició dels qui desitgen formar-se per liderar o assessorar líders.