Roger Rosich
twitter

Biography

Adjunt al Cap de Gabinet del Conseller en Departament de Territori i Sostenibilitat.