Biography

Diputada al Parlament de Catalunya. Portaveu d'educació. Sumant a @CatEnComu i al Consejo Ciudadano d' @ahorapodemos.