Carmen Andres
Regidora a l’Ajuntament de Barcelona pel Partit dels Socialistes de Catalunya.

Biography

Llicenciada en Dret. Universitat de Barcelona, 1989. Curs d'extensió universitària "Especialització en Dret Administratiu". Universitat de Barcelona. Funcionària de carrera del cos de Gestió de Administració General, en l'àmbit dels RRHH; com a tècnica al Servei de Gestió Personal de la Dir. Gral. Serv. Penitenciaris i Rehabilitació de la Conselleria d'Justica per la Generalitat de Catalunya (1989-2002). Cap de Serv. de Gest. i Adm de Personal de la Dir. Gral de RRHH de l'Institut Català de la Salut. (2202-2007). Regidora a l'Ajuntament de Barcelona pel PSC (2007-act). Regidora executiva al districte de Nou Barris (2007-2011). Regidora presidenta del Consell del districte de Nou Barris (2011-2015). Regidora portaveu del grup municipal del PSC i referent de grup de temes de Drets Socials i Participació.